[1]
Fiedorczyk, P. 2018. O prawie i doktrynach politycznoprawnych ZwińÖzku Radzieckiego. Czasopismo Prawno-Historyczne. 65, 1 (lis. 2018), 503-511. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.27.