[1]
Rakowski, M. 2014. Zasada nieodpowiedzialności monarchy i kontrasygnaty jego aktów. Przykład włoski. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 1 (sty. 2014), 247–262. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.11.