[1]
Klimaszewska, A. 2014. Wizja procedury cywilnej w uzasadnieniach i raportach do projektu Code de procédure civile z 1806 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 1 (sty. 2014), 263–276. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.12.