[1]
Jankowska, M. 2014. Autorstwo i prawo do autorstwa – czy nasze paradygmaty potrzebują zmian?. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 1 (sty. 2014), 367-382. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.18.