[1]
Teleszewska, M. 2014. Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 1 (sty. 2014), 383-392. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.19.