[1]
Siemaszko, K. 2019. Ochrona dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w świetle przepisów prawa karnego oraz w praktyce sądowej w okresie II Rzeczypospolitej. Czasopismo Prawno-Historyczne. 70, 2 (lip. 2019), 299-310. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.11.