[1]
Banaszkiewicz, B. 2019. Pierwsze sto lat prawoznawstwa po słowacku. Nad księgą: Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív, 100 rokov časopisu Právny obzor 1917–2017, Bratislava 2017, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, ss. 512. Czasopismo Prawno-Historyczne. 70, 2 (lip. 2019), 401-411. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.16.