[1]
Głuszak, M. 2019. Adam Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI−XVIII w.): Zarys wykładu z wyborem źródeł, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2017, ss. 192. Czasopismo Prawno-Historyczne. 70, 2 (lip. 2019), 421–425.