[1]
Lityński, A. 2019. Danuta Janicka, Polska myśl prawnokarna XIX−XX wieku: autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej, posłowie J. Lachowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2017, ss. 336. Czasopismo Prawno-Historyczne. 70, 2 (lip. 2019), 428–432.