[1]
Ożóg, M. 2019. Wacław Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta. Prawo kanoniczne – nauka prawa – prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 557. Czasopismo Prawno-Historyczne. 70, 2 (lip. 2019), 435-439.