[1]
Matuszewski, J. i Zakrzewski, A. 2014. O wydawcach i wydawaniu źródeł. Na marginesie "Księgi kryminalnej miasta Krakowa z lat 1554-1625" i "Księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737)" słów kilka. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 1 (sty. 2014), 407-416. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.22.