[1]
Olszewski, H. 2014. W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod red. Dariusza Szpopera. „Gdańskie Studia Prawnicze” tom XXVII, 2012, ss. 270. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 1 (sty. 2014), 493-495. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.28.