[1]
Tarkowski, M. 2019. Stan wojenny w prowincjach północno-zachodnich Imperium Rosyjskiego i jego wpływ na status prawny poddanych cesarza Aleksandra II (1855-1881). Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 41–55. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.2.