[1]
Fiedorczyk, P. i in. 2019. Wojny XX wieku i ich skutki dla ustrojów państwowych i prawa. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 57–100. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.3.