[1]
Pomianowski, P.Z. 2019. Postulat narodowego charakteru prawa w pracach kodyfikacyjnych doby Królestwa Kongresowego. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 113–125. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.5.