[1]
Münnich, M. 2019. Przyczyny i cele stosowania zwrotów niedookreślonych w przepisach prawa skarbowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 167–186. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.7.