[1]
Mańka, D. 2019. Między etatyzmem a liberalizmem: pojęcie suwerenności we francuskiej myśli polityczno-prawnej. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 235–259. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.10.