[1]
Mielcarek, T. 2019. Ocena sprawności polskiego powojennego wymiaru sprawiedliwości w osądzaniu zbrodni prawa międzynarodowego na przykładzie prac wykonanych przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce na terenie obozu karno-śledczego w Żabikowie i wykorzystaniu ich w procesie Arthura Greisera. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 261–294. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.11.