[1]
Głuszak, M. 2019. Anna Penkała, Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich, 2017. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 383–387.