[1]
Naworski, Z. 2019. Tadeusz Maciejewski, Ustrój konstytucyjny wolnych miast (państw, terytoriów) Europy w latach 1806-1954. Studium prawno-historyczno-porównawcze, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 387–391.