[1]
Materniak-Pawłowska, M. 2019. Mikołaj Tarkowski, Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium historyczno-prawne, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 391-392.