[1]
Grudzińska, A. 2019. Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, Tom I, red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 392-399.