[1]
Szulc, D.G. 2019. II Ogólnopolska konferencja naukowa „Stosunki polsko-krzyżackie w średniowieczu – ujęcie historyczno-prawne”, Poznań, 15 maja 2019 r. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 418-419.