[1]
Tarkowski, M. i Materniak-Pawłowska, M. 2019. Nadanie stopni naukowych. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 1 (wrz. 2019), 419.