[1]
Jurkiewicz, J. 2014. Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013, Campidoglio, ss. 323. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 1 (sty. 2014), 507–513.