[1]
Koredczuk, J. 2014. Marian Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 620. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 1 (sty. 2014). DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.33.