[1]
Krzymkowski, M. 2014. Ewa M. Ziółek, Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Lublin [2012], ss. 800 + 4 nlb. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 1 (sty. 2014), 517–523. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.35.