[1]
Kazimieruk, M. 2014. Michał Gałędek, Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym, Wydawnictwo Historyczne Tabularium, Gdańsk 2013, ss. 378. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 1 (sty. 2014), 531–536. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.38.