[1]
Gawron, P. 2019. Dyscyplina w szeregach armii polsko-litewskiej na terenie MaƂopolski i Rusi Czerwonej w czasie przygotowaƄ do wyprawy chocimskiej w 1621 r. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 2 (grudz. 2019). DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.4.