[1]
Engelking, W. 2019. Carla Schmitta krytyka liberalizmu w latach 1916-1938. PrĂ³ba syntezy i interpretacji. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 2 (grudz. 2019). DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.6.