[1]
Lityński, A. 2019. Rewizjonistyczna historia rewolucji rosyjskiej i stalinowskiego terroru. Na kanwie książki Sheili Fitzpatrick „Rewolucja rosyjska". Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 2 (grudz. 2019). DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.13.