[1]
Szczepaniak, D. 2019. Między historią a prawoznawstwem. Refleksje teoretyczne o historii prawa. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 2 (grudz. 2019). DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.15.