[1]
Rozwadowski, W. i Dajczak, W. 2019. Z Profesorem Władysławem Rozwadowskim rozmawia Wojciech Dajczak. Czasopismo Prawno-Historyczne. 71, 2 (grudz. 2019). DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.16.