[1]
Hundert, Z. 2020. Mechanizm wyboru deputatów z województwa mazowieckiego do Trybunału Koronnego w 1688 r. Przyczynek do badań układów klientalnych na Mazowszu w dobie panowania Jana III. Czasopismo Prawno-Historyczne. 72, 1 (sie. 2020), 159-172. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.9.