[1]
Mielnik, H. 2020. Prawo sprawdzenia prawomocnych orzeczeń sądów polskich (nieniemieckich) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego w Radomiu. Czasopismo Prawno-Historyczne. 72, 1 (sie. 2020), 211–240. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.12.