[1]
Zakrzewski, A. 2021. Rosyjski rękopis III Statutu litewskiego ze zbiorów Biblioteki m.st. Warszawy. Czasopismo Prawno-Historyczne. 72, 2 (sty. 2021), 41-46. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.2.