[1]
Krasowski, K. 2021. Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939. Czasopismo Prawno-Historyczne. 72, 2 (sty. 2021), 143-171. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.8.