[1]
Kania-Chramęga, A. 2021. Ius publicum a ius privatum – między kontradykcją a koherencją?. Czasopismo Prawno-Historyczne. 73, 1 (cze. 2021), 117–127. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.5.