[1]
Pytel, M. 2021. Falsyfikat dokumentu rzekomo z 1150 r. i jego transumpt z 1251 r. Czasopismo Prawno-Historyczne. 73, 1 (cze. 2021), 129-144. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.6.