[1]
Matuszewski, J. 2021. Sąd polubowny w Grazu – kształtowanie się organizacyjnej koncepcji rozstrzygnięcia sporu granicznego i podteksty tego procesu. Czasopismo Prawno-Historyczne. 73, 1 (cze. 2021), 233-258. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.12.