[1]
Siemaszko, K. 2021. „Każdy z nas ma w życiu własnem dziedzinę umiłowań i ukochań namiętnych…” Zygmunt Jundziłł (1880–1953) – senator – adwokat – zastępca profesora – emigrant. Czasopismo Prawno-Historyczne. 73, 2 (grudz. 2021), 131–140. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.6.