[1]
Szczygieł, T. 2021. Dolus eventualis jako remedium na braki legislacyjne ustawodawstwa karnego Polski Ludowej 1944–1969 – analiza prawna. Czasopismo Prawno-Historyczne. 73, 2 (grudz. 2021), 141-157. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.7.