[1]
Lityński, A. 2021. Białoruś przed Łukaszenką. Uwagi historyka prawa o prawie karnym. Czasopismo Prawno-Historyczne. 73, 2 (grudz. 2021), 253-269. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.13.