[1]
Zmierczak, M. 2021. Jerzy W. Ochmański, Teoria sytuacjonizmu w zastosowaniu. Prusy i Rzesza przed Trybunałem Państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Prawo nr 244, Poznań 2020, ss. 379. Czasopismo Prawno-Historyczne. 73, 2 (grudz. 2021), 283–286.