[1]
Snarski, T. 2023. Czesław Miłosz. Prawnik, który wiersze pisał. Kilka uwag między historią, literaturą i filozofią prawa. Czasopismo Prawno-Historyczne. 75, 2 (grudz. 2023), 265–283. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2023.2.14.