[1]
Jaworska-Biskup, K. i Jońca, M. 2023. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Leon hr. Piniński i jego pasje”, Szczecin, 5 maja 2023 r. Czasopismo Prawno-Historyczne. 75, 2 (grudz. 2023), 307–308. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2023.2.17.