[1]
Grodziski, S. 2015. Refleksje o nauce historii prawa, jej „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” i jego Redaktorze. Czasopismo Prawno-Historyczne. 67, 1 (mar. 2015), 11-20. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.01.