[1]
Czarnecka, A. 2015. Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei. Czasopismo Prawno-Historyczne. 67, 1 (mar. 2015), 335–344. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.18.