[1]
Olszewski, H. 2015. Izabela Lewandowska-Malec, Demokracje polskie. Tradycje – współczesność – oczekiwania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 424. Czasopismo Prawno-Historyczne. 67, 1 (mar. 2015), 391-394. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.21.