[1]
Krzymkowski, M. 2015. Paweł Cichoń, Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846. Studium historyczno-prawne, Kraków 2014, ss. 439. Czasopismo Prawno-Historyczne. 67, 1 (mar. 2015), 397–399. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.23.